Acceso Payrolling BV
Kolmschotlanden 103
7542 GG Enschede
Tel. 053-4310419 info@acceso.nl

Veelgestelde vragen

Salaris

Wij werken met 4 weekse verloning. Een overzicht op welke dag de verloning zal plaats vinden kunt u downloaden onder het kopje 'Documenten.

Wat is mijn bruto salaris? Hoeveel vakantiedagen heb ik?

Het bruto salaris is tot stand gekomen na overleg tussen u, Acceso en het bedrijf waarvoor u de werkzaamheden verricht. Dit bruto salaris staat ook vermeld in de arbeidsovereenkomst die wij met u zijn aangegaan. Tevens vindt u in de arbeidsovereenkomst het aantal vakantiedagen waar u recht op heeft, eventuele ATV dagen en op welke wijze u deze dagen mag opnemen.

Salarisstrook

Iedere medewerker van Acceso ontvangt van ons een inlognaam en wachtwoord om via www.acceso.nl,te kunnen inloggen. Hier vindt u onder meer de loonstroken digitaal. Mocht u geenbeschikking hebben over internet, dan kunt u zich aanmelden om de salaris loonstrook per post te ontvangen.De salarisstrook wordt minimaal 2 jaar in ons systeem bewaard.

Wat zijn reserveringen?

Dit zijn percentages van uw loon die wij voor u reserveren voor het uitbetalen van het vakantiegeld en -dagen zodat uw loon wordt doorbetaald bij het opnemen van de vakantie of ATV-dagen. Het is een wettelijke verplichting om deze reservering te maken.

Hoe worden deze reserveringen uitbetaald?

Uw vakantiegeld word ieder jaar in week 26 automatisch uitbetaald, tezamen met de vierweekse verloning of de maandelijkse verloning. Indien u ontslag neemt dan zal er een finale afrekening plaats vinden uiterlijk 1 maand na de uitdiensttreding. De vakantiedagen mogen wekelijks worden opgenomen, in overleg met de onderneming waar u de werkzaamheden verricht. De werkelijke gewerkte uren en de opgenomen vakantie uren mogen niet meer zijn dan 40 uur per week.

Personeelspakket

U kunt als daar behoefte aan is bij ons een aantal verzekeringen collectief af te sluiten. Hierdoor betaalt u in de regel een lagere premie dan wanneer u dit zelf privé zou regelen. Wijverzorgen het collectieve, verder zal alles tussen u en de verzekeraar verlopen. Wij zullen dit personeelspakket regelmatig uitbreiden en u via onze website op de hoogte brengen van de mogelijkheden.

Pensioen

Bij Acceso Payrolling wordt u opgenomen in een pensioenfonds, volgens de voorwaarden vermeld in het CAO van ABU. De premie die hiervoor wordt betaald, wordt voor 2/3 betaald door Acceso Payrolling en voor 1/3 dooru, de werknemer. De premie wordt ingehouden van het brutoloon en daarover wordt geen belasting betaald.

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik een andere werkgever krijg?

Gaat u naar een andere werkgever dan is de nieuwe werkgever verplicht er voor te zorgen, dat er pensioenoverdracht plaats vindt. Wij zijn verplicht hieraan mee te werken. Dit kunt u lezen in de nieuwepensioenwet van 2007

Onder welke CAO val ik?

U valt onder de ABU CAO. Deze kunt u downloaden onder het kopje 'Documenten' op deze website.

 

Helpdesk

Acceso is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur op 053-4310419. U kunt ons ook bereiken per mail iof een contact achterlaten als u inlogt op uw intranet binnen.Aarzel niet als u vragen heeft deze aan ons voor te leggen. Domme vragen bestaan niet en wij staan graag tot uw beschikking.