Acceso Payrolling BV
Kolmschotlanden 103
7542 GG Enschede
Tel. 053-4310419 info@acceso.nl

Ziek?

Ieder mens wordt wel eens ziek en daar heeft Acceso Payrolling een reglement voor gemaakt waarin staat hoe te handelen. Dit reglement krijgt u overhandigd als u bij Acceso Payrolling in dienst treedt. De eerste ziekmelding dient in ieder geval voor 09.00 uur gemaakt te worden aan uw inlener (het bedrijf waarvoor u werkzaamheden verricht) en u dient Acceso Payrolling uiterlijk 09.30 te informeren via tel. 053-4310419. Ons ziektereglement kunt u ook downloaden onder het kopje 'Documenten'.