Wat zijn de kosten van een zieke werknemer?

Wanneer een werknemer ziek wordt kan dat erg vervelend zijn. Je blijft zitten met ongedaan werk en je blijft in onzekerheid over hoe lang de medewerker ziek is. Heel vervelend allemaal. En dan hebben we nog niet eens over de kosten die het met zich mee kan brengen. Zo moet het loon van de zieke werknemer gewoon doorbetaald worden en moet je zorgen dat je iemand anders vindt, die het werk over kan nemen. Hij of zij moet ook gewoon betaald worden. De verzuimcijfers tonen aan dat het verzuim de laatste jaren stijgt. De kosten voor mkb-ondernemers stijgen daarmee ook. We snappen dat het heel lastig is als een medewerker ziek wordt en dat je met veel vragen kan zitten. Wat kost het je als een werknemer tijdelijk of langdurig uitgeschakeld is door ziekte? Waaruit bestaan de kosten voor ziekteverzuim en hoe kun je die kosten drukken of voorkomen? Wij hebben daarom de kosten van een zieke werknemer op een rijtje gezet.

De kosten van een zieke werknemer kunnen hoog oplopen, van wel 200 tot 500 euro per dag. Gemiddeld kost een zieke werknemer zo’n 250 euro per dag. Als werkgever krijg je te maken met directe en indirecte kosten. Onder de directe kosten vallen onder andere de loondoorbetaling en arbodienstverlening en onder de indirecte kosten vallen kosten als loon voor vervangend personeel en productieverlies.

Vooral de salarisdoorbetaling kan veel geld gaan kosten. Bij ziekte van een werknemer is een werkgever namelijk verplicht om de eerste twee jaar van het loon door te betalen. Dit moet ten minste 70% van het brutoloon zijn. In de meeste cao’s staat dat het eerste ziektejaar 100% doorbetaald wordt en in het tweede ziektejaar 70%. Wanneer er afspraken zijn gemaakt in de cao of in de arbeidsovereenkomst kan het zo zijn dat de werknemer meer loon doorbetaald krijgt. Ook de vervangingskosten kunnen hoog oplopen. De vervangende medewerker moet immers ook gewoon betaald worden. Wanneer een medewerker langdurig ziek is of erg langzaam weer integreert in het bedrijf, kunnen ook de re-integratie en de arbodienstverlening in de kosten lopen. Wanneer een medewerker door bijvoorbeeld een ongeluk niet meer zijn oude werk kan verrichten, moet je als werkgever passende arbeid aanbieden. Dit kan kosten met zich mee brengen. Denk aan: opleidingen, trainingen, therapeutische gerichte ondersteuning, aanpassing werkplek, kosten voor aanpassing taakverdeling, eventueel extra inhuren van arbodienst, papierwerk UWV/arbodienst en eventueel juridisch advies. 

Hieronder staat een voorbeeld van dagelijkse verzuimkosten. Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 36.500 euro.

 • Loondoorbetaling.
 • Kosten vervanging
 • Verlies productie/dienst
 • Arbodienst
 • Verzuimbegeleiding
 • Totaal verzuimkosten
 • 153 euro
 • 146 euro
 • 43 euro
 • 60 euro
 • 750 euro
 • 410 euro per dag

Om te berekenen wat het verzuim in jouw organisatie is of kan zijn kun je gebruik maken van een online tool door hier te klikken.

Wat kun je doen om verzuimkosten tegen te gaan?

 • Werkgeverschap uitbesteden. Wanneer je ervoor kiest om het werkgeverschap uit te besteden aan een derde partij, ben jij juridisch niet degene die de verzuimkosten moet betalen. Omdat de werknemer in dienst is bij de derde partij zijn zij verantwoordelijk voor de medewerker. Als werkgever word je dan ontzorgd van alle administratieve en juridische aspecten.
 • Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Als werkgever ben je verplicht een RI&E op te stellen. Deze beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Wanneer je in kaart hebt gebracht wat en hoe hoog de veiligheidsrisico’s zijn voor de gezondheid voor je medewerkers kun je deze aanpassen en zo de risico’s verminderen. Acceso kan je helpen bij het uitzetten van zo’n RI&E.
 • Preventief medisch onderzoek (PMO). Het wettelijk verplichte PMO geeft je werknemers inzicht in hun gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s. Je krijgt inzicht in de gezondheid van je medewerkers en kunt daarmee de gezondheidsrisico’s beperken. Ook kunnen wij je helpen met dit onderzoek.
 • Veiligheidstrainingen. Organisaties die samen met hun medewerkers willen werken aan een veilige werkplek kunnen veiligheidstrainingen te volgen. Door trainingen aan te bieden, kun je ervoor zorgen dat het aantal ongevallen vermindert en het verzuim daalt.
 • Goed werkgeverschap. Ook kun je als werkgever een aantal dingen doen om je medewerkers gezond en vitaal te houden, al zijn het maar kleine dingen. Zou kun je ervoor zorgen dat er altijd fruit en gezond eten in de kantine te vinden zijn in plaats van snoep of taart. Ook kun je bijvoorbeeld als secundaire arbeidsvoorwaarde je medewerkers een sportabonnement aanbieden. Daarbij help je als werkgever mee aan de vitaliteit van je medewerkers en zet je jezelf op de kaart in het kader van goed werkgeverschap. En heb je er wel eens aan gedacht om een sportief bedrijfsuitje te plannen? Vaak zijn sportieve uitjes goed voor zowel de teambonding als de gezondheid.
 • Verzekering. Wil je je bedrijf beschermen tegen verzuimkosten en de bijkomende kosten van arbeidsongeschiktheid? Dan is het slim om een verzekering af te sluiten, bijvoorbeeld een verzuimverzekering, een WGA eigenrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor werknemers.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of heb je advies nodig betreffende verzuim bij uw organisatie? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Bel 053-4310419 of mail naar info@acceso.nl

nl_NLDutch
nl_NLDutch
Secured By miniOrange