Belastingdienst verscherpt toezicht Wet DBA

Werkt u veel met zelfstandigen? Let dan goed op! De Belastingdienst heeft namelijk per oktober de toezicht op de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) verscherpt. Per 1 januari 2020 verscherpt de belastingdienst ook de handhaving van deze wet.

De wet DBA trad in 2016 in werking en is de vervanger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De wet DBA is in het leven geroepen om zzp’ers en de opdrachtgevers duidelijkheid te geven over de arbeidsrelatie die zij aangaan en om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

Opdrachtgevers en zzp’ers krijgen bij overtreding van de wet eerst een waarschuwing. Daarna kan er een boete of naheffing volgen. Echter handhaaft de Belastingdienst alleen als de fiscus de opdrachtgever als kwaadwillend ziet of als de opdrachtgever de door de fiscus gegeven aanwijzingen niet opvolgt.

Kwaadwillend
Zogezegd is een opdrachtgever ‘kwaadwillend’ als deze ‘opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking‘.
De fiscus moet dan bewijzen dat sprake is van drie zaken:
• (fictieve) dienstbetrekking
• evidente schijnzelfstandigheid
• opzettelijke schijnzelfstandigheid
Deze zaken zorgen meestal voor een oneigenlijk voordeel of tasten het speelveld op een oneerlijke manier aan.
De Belastingdienst kan de opdrachtgever dan correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen.

Aanwijzingen
Als de belastingdienst bij een controle ontdekt dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, maar het niet gaat om kwaadwillendheid, dan handhaaft de Belastingdienst nog niet. Zij geeft echter wel aanwijzingen. De opdrachtgever moet dan de adviezen ten harte nemen om de arbeidsrelatie zo vorm te geven dat er sprake is van werken buiten dienstbetrekking, of de arbeidsrelatie als dienstbetrekking te verwerken in de aangifte.
Hiervoor krijgt de opdrachtgever drie maanden de tijd. Als de fiscus na die gegeven tijd vaststelt dat de opdrachtgever de aanwijzingen niet heeft opgevolgd en het betreft nog steeds een (fictieve) dienstbetrekking, dan krijgt hij alsnog een boete

News

Geef een reactie