Veelgestelde vragen

Heb ik nog wel wat te zeggen over de mensen die bij mij werken als ik ga uitzenden?

Ja, u heeft heel veel te zeggen over de mensen die voor u werken. U bepaalt wanneer ze verlofdagen dan wel vakantie krijgen, u bepaalt de salarisverhoging, de werktijden, het overwerk en de werkkleding, om maar een aantal zaken te noemen. Wij zij uitsluitend juridisch werkgever en nemen dan ook uitsluitend de administratieve taken van u over.

Heb ik nog extra kosten naast het tarief dat ik betaal voor de werknemer?

Nee, u heeft geen extra kosten, in het tarief zijn alle zaken opgenomen die betrekking hebben op de medewerker en zijn/haar werkomgeving. Wij regelen alles voor dat tarief. Te denken valt daarbij aan contracten, loonbriefjes, ziekmeldingen en eventueel de re-integratie, ontslagprocedures, CAO-aanpassingen, de jaaropgaven, etc. Ook kunt u gratis gebruik maken van onze helpdesk. Alleen als wij daadwerkelijk op uw bedrijf werkzaamheden moeten verrichten die niet van toepassing zijn op inleenovereenkomst kan er sprake zijn van een meerprijs, maar daar maken wij dan vooraf aparte prijsafspraken met u over.

Is uitzenden wel geschikt voor mijn onderneming?

Uitzenden is geschikt voor iedere onderneming die personeel in dienst heeft. Of dit nu 1 personeelslid betreft of 100, dat maakt niets uit. Alle branches waar gewerkt wordt met personeel kunnen in principe gaan uitzenden. Dit geldt ook voor payrolling.

Wil mijn personeel wel een andere juridische werkgever?

Als u kiest voor payrolling dan kunnen wij u begeleiden naar een soepele overgang. Mocht u dat wensen, dan geven wij een presentatie voor het bestaande personeel. Hier leggen we uitgebreid de voordelen uit die wij ook hen kunnen aanbieden. De secundaire arbeidsvoorwaarden zullen daar o.a. besproken worden. Het is in ieders belang dat de overgang zo soepel mogelijk gaat verlopen en dat er bij het eindresultaat uitsluitend tevreden partijen zijn. 

Wat doe ik met mijn ziekteverzuimverzekering en andere contracten?

Een ziekteverzuimverzekering is gebaseerd op een percentage van de loonsom. Indien u al uw personeel naar ons overhevelt dan is er geen loonsom meer. Bij een gedeeltelijke overgang zal de loonsom lager worden dus ook uw premie. Contracten houden op te bestaan als er niets meer is waarvoor ze zijn afgesloten. Zo kunt u bijvoorbeeld de autoverzekering opzeggen als er geen auto meer is.

Hoe heb ik zekerheid over de afdrachten?

Bij Acceso kunt u gebruik maken van de G-rekening. Dit betekent dat u 1/3 deel van de facturen op deze rekening stort. De belastingdienst is de enige die geautoriseerd is om tegoeden af te schrijven en haalt uw afdrachten hier dan ook rechtstreeks vanaf. Op deze manier bent ervan verzekerd dat u geen problemen zult krijgen met de Wet Keten- aansprakelijkheid.

Kan ik met overeenkomst met Acceso opzeggen?

Ja, u kunt uw overeenkomst met ons opzeggen. U moet er echter wel rekening mee houden dat afhankelijk van de jaren dat een werknemer welke via ons bij u werkt, de opzegtermijn kan verschillen. Voor een Fase A contract is de opzegtermijn de eerste 6 maanden 5 werkdagen. het volgende halfjaar 10 werkdagen en het laatste halfjaar 14 werkdagen. Bij een contract voor onbepaalde tijd, is de opzegtermijn 14 weken. Na 2 werkzame jaren komt hier voor elk vol gewerkt jaar 2 weken bij. Ontslag aanvragen betekent dat men de wet Werk en Zekerheid moet toepassen. Wanneer om welke redenen dan ook de kantonrechter wordt ingeschakeld, dan is de uitspraak van de kantonrechter bindend en dient u de werknemer door te betalen tot de datum waarop de kantonrechter het ontslag heeft goedgekeurd. Sinds 1 juli 2015 er een transitievergoeding vastgesteld door de overheid. Deze vergoeding gaat in na 2 jaar en indien men langer dan 2 jaar werkzaam is bij de inlener dan tellen ook die jaren voor de hoogte van de vergoeding. U als inlener dient deze vergoeding te betalen de hoogte is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer, maar is minimaal 2/6 deel maandsalaris per 6 maanden.

nl_NLDutch
nl_NLDutch
Secured By miniOrange